Viagra Comp Pell 4 X 50mg

CNK: 1425255

Let op: Voorschriftplichtig geneesmiddel

Remgeld Verzekerde: € 44,71

Remgeld WIGW: € 44,71

APB Categorie: Specialiteit

Voorraad: Bezig met controle van de voorraad...
Viagra Comp Pell 4 X 50mg

Symptomatische behandeling van : - erectiestoornissen (onvermogen erectie te krijgen of voldoende lang te behouden...)


€ 44,71

Gegevens

Volwassenen

  • Aanbevolen dosis: 50 mg, in te nemen naar behoefte ongeveer één uur voorafgaand aan seksuele activiteit.
  • Eventueel verhogen tot 100 mg of verlagen naar 25 mg.
  • Maximaal aanbevolen dosis: 100 mg.
  • De maximaal aanbevolen doseringsfrequentie is eenmaal per dag.

Toedieningswijze

  • Wanneer het geneesmiddel tegelijk met voedsel wordt ingenomen kan, ten opzichte van een nuchtere toestand, het intreden van de werking worden vertraagd

Meer informatie

Breedte 60 mm.
ATC-code G04BE03
Hoogte 78 mm.
Productkenmerk (PDF) Klik hier
Diepte 20 mm.
Beknopte bijsluiter Klik hier
Indicaties

Symptomatische behandeling van : - erectiestoornissen (onvermogen erectie te krijgen of voldoende lang te behouden...)

Gebruik

Volwassenen

  • Aanbevolen dosis: 50 mg, in te nemen naar behoefte ongeveer één uur voorafgaand aan seksuele activiteit.
  • Eventueel verhogen tot 100 mg of verlagen naar 25 mg.
  • Maximaal aanbevolen dosis: 100 mg.
  • De maximaal aanbevolen doseringsfrequentie is eenmaal per dag.

Toedieningswijze

  • Wanneer het geneesmiddel tegelijk met voedsel wordt ingenomen kan, ten opzichte van een nuchtere toestand, het intreden van de werking worden vertraagd
Voorschrift Ja
APB Categorie Specialiteit
Contra Indicatie

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.In overeenstemming met zijn bekende effect op het stikstofmonoxide/cyclisch guanosinemonofosfaat (cGMP) mechanisme , heeft sildenafil versterking van het hypotensieve effect van nitraten laten zien. Gelijktijdige toediening van stoffen die stikstofmonoxide afgeven (zoals amylnitriet) of nitraten, ongeacht welke vorm, is daarom gecontra-indiceerd.Gelijktijdige toediening van PDE5-remmers, waaronder sildenafil, met guanylaatcyclasestimulatoren, zoals riociguat, is gecontra-indiceerd omdat het mogelijk kan leiden tot symptomatische hypotensie).Geneesmiddelen voor de behandeling van erectiestoornissen, waaronder sildenafil, dienen niet gebruikt te worden door mannen voor wie seksuele activiteit wordt afgeraden (bijvoorbeeld patiënten met ernstige cardiovasculaire stoornissen zoals instabiele angina of ernstig hartfalen).VIAGRA is gecontra-indiceerd bij patiënten met visusverlies in één oog als gevolg van een niet-arterieel anterieur ischemisch oogzenuwlijden (non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION), ongeacht of dit voorval gerelateerd was aan eerdere blootstelling aan een PDE5-remmer of niet.De veiligheid van sildenafil is niet onderzocht in de volgende patiëntengroepen en daarom is het gebruik gecontra-indiceerd bij: patiënten met ernstige leverfunctiestoornis, patiënten met hypotensie (bloeddruk < 90/50 mmHg), patiënten die recent een beroerte of een myocardinfarct hebben doorgemaakt en bij patiënten met erfelijke degeneratieve retinale stoornissen, zoals retinitis pigmentosa (een minderheid van deze patiënten heeft een genetische afwijking van retinale fosfodiësterases).