Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Van Doren

Nekkerspoelstraat 415

2800 Mechelen

Hoofdapotheker: Els Van Doren

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0542 825 361

Machtigingsnummer APB: 122635

Telefoonnummer: 015 55 53 23

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.